Devletin verdiği izin karşılığında zora dayalı olarak aldığı ödentilere kamu maliyesi teorisinde resim denir. Devlet size belli bir alanda faaliyette bulunma noktasında, belli bir hizmetten yaralanma noktasında izin veriyor. Bunun karşılığında zora dayalı olarak sizden resim adı altında bir para alıyor. Şu anda resim ismini taşıyan mali yükümlülük var mı? Gemi sağlık resmi diye bir şey var ama o da resim mi harç mı tartışılır. Ulaştırma bakanlığının bünyesinde bulunan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün bütçesine kaydediliyor ve gemilerin limana yanaşmasına izin verilmesi karşılığında ( burası resme benziyor.) alınıyor ama bunun yanında pek çok da kamu hizmeti ( gemiyi kontrol ediyor, denetliyor, toplum sağlığına aykırı olmamasına dikkat ediyor vs) veriyor. Bu noktada da karışıyor işte.

Eskiden damga resmi varmış. Yani sizin sözleşme akdetmeniz resim olarak nitelendiriliyormuş. Devlet buna izin veriyormuş. Ama bunu ödememeniz sözleşmeyi geçersiz kılmıyor. Günümüzde olsaydı ona da resim muamelesi yapamazdık. O zaten şu anda damga vergi oldu.

Resim benzeri mali yükümlülükler olarak nitelendirilebilecek olan ama adı resim olmayan birtakım ödentiler de var. Mesela ruhsat ile ilgili verdiğimiz ücret, resme benzer. İzin karşılığında alınıyor. Belli bir faaliyette bulunmanıza ilişkin başka ruhsatlar varsa, belgeler veriliyorsa ve o belgeleri sadece belli bir idareden almak zorundaysanız (zora dayalı olma unsuru varsa) onlar da resme yaklaşan mali yükümlülükler olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.