Maddi Ceza Hukuku

Maddi Ceza Hukuku 2 ana bölüme ayrılır. Bunlar; Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Ceza Hukuku Özel Hükümler‘dir. Genel hükümler suç ve ceza içermeyen ama suç ve ceza içeren normların uygulama alanını, kapsamını, sınırlarını belirleyen kurum veya kuralları anlatan bir hukuk dalı. Buna karşılık Ceza Özel Hükümler tek tek suç tiplerinin incelendiği alandır.

Devamını Oku