Ceza Hukuku Temel Bilgiler

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü gibi, ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır. Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku […]

Devamını Oku

Maddi Ceza Hukuku

Maddi Ceza Hukuku 2 ana bölüme ayrılır. Bunlar; Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Ceza Hukuku Özel Hükümler‘dir. Genel hükümler suç ve ceza içermeyen ama suç ve ceza içeren normların uygulama alanını, kapsamını, sınırlarını belirleyen kurum veya kuralları anlatan bir hukuk dalı. Buna karşılık Ceza Özel Hükümler tek tek suç tiplerinin incelendiği alandır.

Devamını Oku