Taşınmaz Mülkiyetinin Zaman Aşımıyla Kazanılması

Ayni haklarda ve nisbi haklarda zaman aşımı farklıdır. Şahsi haklarda zaman aşımı süresi genel olarak 10 yıldır. Sürenin geçmesi talep hakkını ortadan kaldırır, eksik borç doğurur. Ayni haklar ise zaman aşımına tabi değildir. -Ayni haklarda zaman aşımı alacak haklarında olduğu gibi kaybettirici değil, kazandırıcı etkiye sahiptir. -Alacak hakları zaman aşımı bakımından def’i teşkil eder. Yani […]

Devamını Oku

Taşınmaz Satış Vaadi

Taşınmaz satış vaadi, bir tarafa ya da iki tarafa taşınmaz satış sözleşmesinin yapılmasını talep hakkı sağlayan sözleşmedir. Doktrindeki hakim görüş bunun bir ön sözleşme olduğudur. Taşınmaz satış vaadi, Borçlar Kanunu md. 29 gereği taşınmaz satış sözleşmesinin şekline tabidir. Borçlar Kanunu 237 maddede bu durumu daha açık bir şekilde söyle ifade etmiştir: “Taşınmaz satışı vaadi, geri alım […]

Devamını Oku

Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devir Borcu

Tapuya kayıtlı olması gerektiği halde tapulama faaliyetlerinin uzun sürmesi nedeniyle tapusuz durumda olan birçok taşınmaz var. Bunlar yazılı senetle, hatta bu dahi olmaksızın sadece zilyetliğin devriyle devredilmekte. Tapusuz taşınmazı elinde bulunduranlar ya mülkiyet hakkına ya da sadece zilyetlik hakkına sahip oluyorlar. Peki, tapusuz bir taşınmaz üzerinde nasıl mülkiyet kuruluyor? Ya eski hukuktan gelen ve tescil […]

Devamını Oku

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Birinci sınıflandırma: Aslen Kazanma Devren Kazanma İkinci sınıflandırma: Tescille Kazanma Tescilsiz Kazanma (Tescilden önce kazanma) Aslen Kazanma: Mülkiyet, başkasının mülkiyet hakkına dayanmadan ondan bağımsız olarak kazanılır. Bu iki şekilde gerçekleşebilir. Birinci ihtimal o eşyanın daha önce kimsenin mülkiyetinde olmamasıdır. Yeni arazi oluşumu, taşınmazın işgal yoluyla kazanılması buna bir örnektir. Aslen kazanmanın diğer bir şekli ise, […]

Devamını Oku

Zilyetlik Unsurları

1.Fiili Egemenlik Fiili egemenliğin tespiti eşya ile kişi arasındaki bağdır. Bu bağ ceketle kişi arasındaki gibi bazen çok sıkı iken bazen park halindeki otomobille kişinin arasında olduğu gibi gevşek bir bağdır. Yakınlığın derecesini eşyanın niteliğine göre, hayatın olağan akışına göre, iş ilişkilerindeki anlayışa göre tespit ediyoruz. Para, elbise gibi şeylerin nitelikleri gereği genel olarak zilyetlerin […]

Devamını Oku

Zilyetlik

Zilyetliğin Konusu Ayni hak konusu olabilecek her şey zilyetliğin konusu olabilir. Zilyetlik her şeyin üzerinde kurulamıyor, eşyaların üzerinde kuruluyor yani mülkiyet neyin üzerinde kuruluyorsa zilyetlik de onun üzerinde kurulacak. Dolayısıyla insan vücudu, kamu malları üzerinde zilyetlik kurulamaz. Yine taşınmaz yükünde de malikin borçlandığı edimin talep ve tahsil edilmesi  zilyetliğe eşit sayılmıştır.  Taşınmaz yükü neydi? Mesela […]

Devamını Oku

Eşyanın Türleri

1.Ayrım a) Taşınır eşya b) Taşınmaz eşya Taşınır eşya, adından da anlaşıldığı gibi niteliği bozulmadan, özüne  zarar gelmeden taşınabilen eşyadır. Otomobil, kitap, defter vs.. Taşınmaz eşya ise tam tersidir arazi, ev.. Hukuk düzeni bu ayrımı yaparken eşyanın doğal yapısıyla birlikte ekonomik yapısını ve karşıladığı ihtiyaçları da dikkate almıştır. Bu yüzden taşınır olmasına rağmen taşınmaz hükümlere […]

Devamını Oku

Ayni Haklar

Ayni haklar eşyalar üzerindeki mutlak haklardır. Ayni hakları ikiye ayırıyoruz. 1- Tam Yetki Veren Hak                                           Tek bir tanedir ve mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı sahibine tüm yetkileri verir. Malı kullanma, ondan faydalanma, tasarruf etme ve yok etme. 2- Sınırlı Yetki Veren Haklar Sınırlı ayni haklar denir. Mülkiyet hakkının sahibine tanıdığı yetkilerin bir kısmını tanıyan haklardır. […]

Devamını Oku

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku medeni kanunun 4. kitabıdır. 683. madde ile başlar. Eşya hukukunun düzenlediği şey, kişilerin eşya üzerindeki hakimiyeti ve bu hakimiyet, egemenlik dolayısıyla diğer kişilerle olan ilişkileri düzenler. Eşya hukukun konusu budur. Kanunumuz üzerinde bir egemenliğimiz, hakimiyetimiz var. Bu egemenlik dolayısıyla da başka kişilerle olan ilişkilerim eşya hukukunun konusudur. Bu hakimiyet bir hakka dayanabilir ya […]

Devamını Oku