Anayasa kanun koyucuya seslenir. İdare hukukuna ilişkin kanunlar hazırlarken de bazı anayasal ilkelere bağlı kalarak kanunlar hazırlanmalıdır. Bu ilkeler:

  • Hukuk Devleti

  • Sosyal Devlet

  • Demokratik Devlet

  • Laik Devlet

Bu ilkelere birlikte bakıldığında Anayasanın 2.maddesi Cumhuriyetin Nitelikleri akla gelir. Devletin niteliklerini sıralamak idarenin de niteliklerini sıralamak anlamına gelir. İdare devletin yürütme organının altında olan bir organdır çünkü. Devlete yönelik anayasal kurallar devletin bütün organlarını da kapsayacaktır.

Ama bazı ilkelerimiz daha çok idareyle ilgilidir. Mesela:

  • Eşitlik (anayasamızın 10.maddesi)

Sadece idareyi hedef alan bazı ilkelerimiz de var:

  • Merkezden Yönetim

  • Yerinden Yönetim

  • İdarenin Bütünlüğü

  • KTK Esası

İdare dışında hiçbir organın kamu tüzel kişiliği yoktur.(KTK) yukarıdaki özellikler idareye özgüdür.

Fransa’dan edindiğimiz bir kelimedir. Fransa’da cumhuriyet eşittir devlet. Yani burada kastedilen aslında devlettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.