Vekalet Sözleşmesi

Madde 502 Vekâlet Sözleşmesi A. Tanımı Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de uygulanır. Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI     MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu […]

Devamını Oku

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi geçici kullanmanın devredildiği sözleşmelerdir. Burada kullanma ve yararlanma haklarının devri söz konusudur. Belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. Yeni BK belirli süreli kira sözleşmesi ve belirsiz süreli kira sözleşmesi şeklinde bir ayrım getirmiştir. Bu ayrımın önemi uygulanacak hükümlerin belirlenmesi bakımından söz konusudur. Eskiden 6098 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun vardı ancak BK ile […]

Devamını Oku

Trampa Sözleşmesi

Mal Değişim Sözleşmesi A.Tanımı MADDE 282- Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. B. Tabi olduğu hükümler MADDE 283- Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanır; buna […]

Devamını Oku

Bağışlama

MADDE 285- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Bağışlama sözleşmesi bir borçlanma sözleşmesidir, bir tasarruf sözleşmesi değildir. Borçlanma sözleşmesi ile kişi bir borç altına giriyor. Henüz bir hakkı etkileyecek bir şey yapılmadı. Fakat bir tasarruf sözleşmesi yaptığınızda, bir alacak hakkını devretmiş oluyorsun, bir mülkiyet […]

Devamını Oku

Satış Sözleşmesinde Alıcının Borçları

ALICININ SATIŞ BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜLÜLÜĞÜ Alıcının satış sözleşmesinde temel boru bedel ödemektir. Dolayısıyla satış bedeli alacaklısı olan satıcı, borçlu temerrüdü hükümlerine gidebilir. Ancak bu genel hükümlerde yer almaktayken 235 ve 236. maddeler alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü hakkında özel düzenlemeler getirmiş. 235 dönmeden bahsediyor: IV. Alıcının temerrüdü 1. Satıcının dönme hakkı MADDE 235- Satılanın, ancak […]

Devamını Oku

Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları

Dönmenin sonuçları        a.Genel olarak MADDE 229– Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir: Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu giderlerin ödenmesi. Ayıplı […]

Devamını Oku

Ayıba Karşı Tekeffül (Ayıp Nedeniyle Sorumluluk)

Satılandaki nitelik eksikliği nedeniyle garanti sorumluluğudur. Bu, satıcının zilyetliği ve mülkiyeti kazandırma asli edim yükümü ile beraber nitelikli mal verme yan edim yükmünün sonucudur. Dolayısıyla ayıptan da sorumludur, burada da tıpkı zapt sorumluluğu gibi, satıcı bunu gereğince yerine getirmiyorsa sorumlu oluyor. Yerine getirilmeyen şey eşyanın satın alanının mülkiyetine ve zilyetliğine tertemiz geçirilmesi borcu, hasarsız ve […]

Devamını Oku

Zapt Sorumluluğunun Şartları

Zapt nedeni, en geç sözleşmenin kurulduğu anda var olmalıdır. Malın satım anında başkasına ait olması veya başkasının sınırlı ayni hakkı ile yüklü olması gerekir, en geç sözleşmenin kurulduğu anda başkasının bir üstün hakkı olması gerekiyor. Ya başkasının mülkiyetinde olacak ya da başkasının sınırlı bir ayni hakkı ile yüklü olacak, en geç sözleşmenin kurulduğu anda olacak. […]

Devamını Oku

Satış Sözleşmesi

Satım sözleşmesi de diyebilirsiniz. Satış bedeli karşılığı bir malvarlığı üzerindeki tam hakkın temeli devrine ilişkin iki tarafa tam borç yükleyen sözleşmedir. Mesela kira da malın kullanımının geçici devri vardır ancak burada öyle bir şey yok temelli geçiyor.  Bağışta evet alacağın devri vardır ama bedel yoktur. Satışı bunlardan ayırmalıyız. Mesela bazı sözleşmeler vardır ki satışa çok […]

Devamını Oku

Atipik Sözleşmeler

-Garanti sözleşmesi Garanti verenin garanti alana onun parasal çıkarı ile ilgili rizikoya karşı parasal güvence vermesidir.  Mesela hisse senedi satıcısının temettü elde edeceği garantisi. Mutlaka sen bu hisse senedinden kar edeceksin diyor. Hisse senedi satıcısının temettü elde edeceği vaadi bir garanti sözleşmesini vermektedir.  Banka teminat mektupları direk 3 lü garantinin örneğidir, 3. Kişinin ödemesini direk […]

Devamını Oku