Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşmeler

Bu borçlar kanununda özel borç ilişkileri kısmında dedik vekalet var, havale var. Ama asılda olan sözleşmeler. Neredeyse tamamı sözleşmelerden ibaret borçlar kanununun özel borç ilişkilerini düzenleyen kısmının. Burada belli sınıflandırmalar yapılmış. Biz bunları belli kriterlere göre sınıflandıracağız. Bu sınıflandırmayı kitaplar sözleşmelerde yer alan asli edim yükmünün içeriğine göre yapmışlar.   1. Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler […]

Devamını Oku

Borçlar Kanunu Özel Bölüm Kurallarının Özellikleri

Genel bölüm gibi özel bölüm de tamamlayıcı veya yorumlayıcı olmak üzere yedek kurallar getirir. Borçlar kanunun genel özelliği zaten. Zaten neden böyledir? Sözleşmeler alanı zaten irade serbestisinin egemen olduğu bir alandır. Dolayısıyla bunu düzenleyen, sözleşmeler alanını düzenleyen kurallar da tabi ki tamamlayıcıdır, yorumlayıcıdır, yedektir. Esası budur. Emredici kurallar azdır. Zayıfı korumak için bazı kuralları emredici […]

Devamını Oku

Özel Hükümlerle Genel Hükümler Arasında Uygulama Sırası

Genel hükümlerde ne düzenlenmiş? İşte sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme düzenlenmiş. Ancak bir konu iki kısımda da düzenlendiyse; hem özel kısımda hem genel kısımda aynı konu düzenlenmişse ne olacak? Doktrin bunu tartışmış. Her zaman özel kuralın uygulanacağına ilişkin bir çıkarım yapamıyoruz. Şöyle diyelim; Genel kural-özel kural dediğimizde, bir konu hem genel hükümlerde hem özel hükümlerde […]

Devamını Oku

Özel Borç İlişkileri

Borçlar hukuku özel borç ilişkileri Borçlar Kanunu 207.madde ile başlıyor, 649’a kadar gidiyor. İşte buradaki sözleşmeler üzerinde duracağız. Eskiden ‘akdin muhtelif neviler’i deniliyordu bu bölümün başlığı olarak. Şimdiye kadar borçlar geneli gördünüz özelden hiç bahsedilmedi size. Bu 207.madde ile başlayan bölüm özel borç ilişkilerini düzenliyor. Akdin muhtelif nevileri denilmesi yanlış, eleştiriliyor bu doktrinde. Çünkü sadece […]

Devamını Oku