1)İmtiyazcı (özel kişi) hizmeti bizzat yürütür.

Kural olarak kendisine verilmiş bir hizmeti başkasına devredemez, satamaz. Çünkü o hizmet kendisine verilirken özel kişinin teknik bilgisi, becerisi, sermayesi vb tüm faktörler göz önünde tutularak o hizmet ona verilmiştir. Ayrıca, o kamu hizmetini alt taşeronlara pazarlatamaz. Günümüzdeki uygulamada ne yazık ki bunun tam tersi görülmektedir. En yaygın örneği Belediyelerin imtiyaz ile verdiği kamu hizmetlerinde görünür. İhaleyi alan şirketler bunu bizzat yapmamaktadır. Hepsinin alt şirketleri bulunmakta ve ihaleyi alan şirket payını aldıktan sonra kalan pay ve hizmeti yerine getirme işi bu alt şirketlerin olmaktadır.

Yani ihaleyi alan şirket hiçbir şey yapmamaktadır. Tüm işi taşeron firmalar yapmaktadır. Bu durumda kar bölündüğü için taşeron şirketlerin de hakkı kaybolmaktadır. İmtiyaz sözleşmelerinde ihaleyi alan firmanın günümüzdeki bu örneklerde olduğu gizi hizmeti alt firmaya devretmesi için yazılı izin gerekmektedir. 5809 sayılı kanunda böyle bir izin bulunmaktadır. GSM şirketleri bu imtiyazlarını BTK’nın denetiminde alt taşeronlara bu kanun sayesinde devredebilir .Örnekleri de günümüzde mevcuttur. Ama kanun açıkça izin vermiyorsa imtiyazcı hizmeti bizzat yürütmek zorundadır

2)Hizmet Uyarlanmak Zorundadır

Verilmiş olan hizmet değişen koşullara göre verildiği gibi kalmamalı bu koşullara göre uyum sağlamalıdır. Bundan imtiyazcı sorumludur.

3)Yönetilenler ile İmtiyazcı Muhatap Olmalıdır

İdarenin bu sözleşmeleri imzalamasının nedenlerinden biri aradan çekilmek istemesidir. Bu sebeple bu hizmetten dolayı yönetilenler ile muhatap olması gereken kişi özel kişi yani imtiyazcıdır.

4)İmtiyazcı, idare tarafından denetlenmeye izin ve onay vermelidir.

Bu durum sözleşmede yazmasa bile özel kişi bunu kabul etmek zorunadır. Çünkü kanunlarda belirtilmiştir. 5809 sayılı kanun da BTK’nın GSM sektörü içindeki firmalar üzerindeki denetim yetkisini belirtmiştir. Kanun üzerine sözleşmeye bakma gereksinimi yoktur.

 

İMTİYAZCININ HAKLARI

1)Mali Dengenin Yürütülmesini İsteyebilir.

2)Kamulaştırma İsteminde Bulunabilir.

3)Sübvansiyon İsteyebilir.

4)Emprevizyon İsteyebilir.

– Emprevizyon olağanüstü durumlar ortaya çıktığında sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesini talep etmektir. İdare bunu uygun görürse sözleşme tekrar gözden geçirilir.

İdare imtiyazcı zarar ettiği zaman bu hakları kullanmasına izin verebilir. Burada ki amaç özel kişinin fayda etmesinden ziyade mevcut yürüyen kamu hizmetinin aksamasına engel olmaktır. İdare bu istekleri kabul etmek zorunda değildir, bir inceleme yapar ve istekleri rasyonel bulursa bu hakların kullanılmasına izin verir.

5)Ücret Elde Etme Hakkı Bulunmaktadır.

 

İDARENİN HAKLARI

1)Denetim Yapmak

2)Ek Değişiklikler Yapmak

İmtiyazcı sözleşmede ek değişikliklerin yazmadığı ileri sürerek, protokolü imzalamayı reddedemez. Zorunlu olarak bu değişiklikler kabul edilir.

3)Tek Taraflı Fesih Yetkisi

İdare imtiyazcının verilen hizmeti yapamadığına karar verdiğinde aradaki sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.