Davaya Vekalet

Bir kimse temyiz kudretine sahipse, reşitse, kısıtlı değilse yani diğer deyişle tam ehliyetliyse kendisi dava açıp yürütebilir.Yasal temsilcinin iznine icazetine gerek olmadan. Ama tam ehliyetli bir kimsenin bir avukat tutup davayı onun aracılığıyla yürütmesine bir engel var mı? Yok. Kendisi de yürütebilir avukat aracılığıyla da yürütebilir.Bizim hukukumuzda avukatla temsil zorunluluğu yok.Başka ülkelerde var. Mesela Alman hukukunda […]

Devamını Oku

Taraf Sıfatı (Husumet)

Sıfat(diğer adıyla husumet); dava konusu maddi hukuka ilişkin haklar taraflar arasındaki ilişkiye denir. Biz dedik ki şekli taraf kuramı kabul edilmiştir. Dava dilekçesinde taraf olarak gözükenler kimse bizim için davanın tarafı odur. Doğru olabilir olmayabilir başta bunu bilmiyoruz. Başta tespit etmek zor. Maddi taraf kuramını kabul etsek içinden çıkamazdık. Çünkü bir kişinin gerçekten taraf sıfatına […]

Devamını Oku

Yetki Kuralları

Yetki kuralları, belirli bir yargı kolundaki davaya hangi yerdeki görevli mahkemenin bakacağını düzenleyen kurallardır. Mesela davada görevli mahkeme bulundu; asliye hukuk, ama neredeki asliye hukuk mahkmesi, bir sürü ilde ve ilçede asliye hukuk mahkemesi var. Yani coğrafi alan olarak hangi yerdeki mahkemenin davaya bakacağına yetki kuralı denir. Yetki kurallarına neden ihtiyaç duyulmuş? Aksi takdirde isteyen […]

Devamını Oku

Naip Tayini (Niyabet)

İstinabeden farklıdır. Çünkü naip tayini toplu mahkemelerde, mahkeme binasının dışında ama mahkemenin yargı çevresi içinde yapılacak bir usul işlemi için toplu mahkeme yerlerinden birisinin görevlendirilmesi. Diyelim ki; Ankara ticaret mahkemesi bir işlem yapacak. Keşif yapacak. Üyelerden birisine diyor ki git Çankaya’ya keşif yap. İşte adam hastanede ağır hasta. Git hastaneye adamın ifadesini al gel deniyor. […]

Devamını Oku

İstinabe

Şimdi usul hukukuna ilişkin bir kavram var, mahkemeleri işlerken buna da değinmemiz lazım. Her yerde mahkeme yok veyahut da her yerde mahkeme olsa bile bir mahkeme ancak kendi yargı çevresinde hukuki faaliyette bulunabilir. Bir mahkeme yargı yetkisini ancak kendi yargı çevresinde kullanabilir yani “ her horoz kendi çöplüğünde öter” Diyelim Ankara’da bir dava görüyoruz ancak […]

Devamını Oku

Özel Mahkemeler

Asliye hukuk mahkemesinin tek hakimli olduğunu söyledik, sulh hukuk mahkemesinin tek hakimli olduğunu söyledik. Hangi yargılama usullerinin uygulanacağını söyledik. Asliye mahkemeler ve sulh mahkemeleri de adli tatilde kural olarak çalışmazlar. Belirli kişiler arasındaki uyuşmazlıklara ya da sadece belirli türdeki uyuşmazlıklara bakmak üzere kurulan mahkemelere de özel mahkemeler denir. Bunlara uzmanlık, ihtisas mahkemeleri de denilir. Özel […]

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Kaynakları

1-Anayasa  Hakimlerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı, adil yargılama hakkı , usul ekonomisi ilkesi… 2-Taraf Olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler 3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  Bizim ana kaynağımız bu. Eskisinin adı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu idi. 4-Diğer Kanunlardaki Usul Hükümleri (Hukukta bir kuralın nerede yer aldığı önemli değildir. O kuralın hüküm ve sonuçlarını hangi hukuk alanında doğurduğu önemlidir. HMK […]

Devamını Oku

Usul Hukuku Kurallarının Uygulanması

     Usul Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması       Özellikle bundan sonraki zaman bakımından uygulamayı çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Türk mahkemelerinin yargı yetkisi Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi sınırları ile sınırlıdır. Bu sınırlar içinde yabancı bir mahkeme yargı yetkisini kullanamaz. Zira bu devletin hakimiyet hakkının bir tezahürü olan yargılama hakkının bir gereğidir. Aynı şekilde Türk mahkemelerinin de Türkiye […]

Devamını Oku

Usul Hukukunun Önemi

C-1 Uygulamayı getirmek için, C-2 İstikrarlı olarak uyuşmazlık çözmek, kaosa engel olmak için, C-3Hakların tecellisi için önemlidir. Jellinek, “Şekil keyfiliğin can düşmanı, özgürlüğün ikiz kardeşidir.” demiştir. Usul kavramları herkese eşit şekilde uygulanması için genellikle emredici niteliktedir. Ancak usul kurallarının uygulanması ile hakların korunması talep edilebilir. Devlet ihkak-ı hakkı yasaklamış hak dağıtmak için bu yetkiyi yargı […]

Devamını Oku