Aşkın Sigorta

Aktif sigortalarında bir menfaat ancak menfaatin değeri kadar değerle yani tam bedelle sigortalanabilir. 100 liralık bir menfaat demek ki en fazla 100 liralık bir değerle sigortalanabilir. 1 birim bile aşsa bizim aşkın sigorta dediğimiz durum ortaya çıkar. Menfaat değerini aşan kısım yani aşkın sigortayı ortaya çıkaran tutar batıldır, dikkate alınmaz. Aşan kısım için prim ödenmez, […]

Devamını Oku

Eksik Sigorta

Sigorta değeri: 100 Sigorta bedeli: 75 Sigorta bedeli 99 olsa bile durum değişmez, teknik olarak eksik sigorta dediğimiz ihtimal ortaya çıkar. Sigorta bedelinin, sigorta değerinden az olması yani eksik sigorta, en başta söz konusu olabileceği gibi daha sonradan da ortaya çıkabilir. Ama ikisinde de eksik sigortaya bağlanan hukuki sonuç değişmez. İsterseniz ortaya çıkış biçimleri üzerinde […]

Devamını Oku

Sigorta Poliçesi

Yeni kanunda sigorta poliçesi yalnızca yapılan sözleşmeyi tevsik eden bir ispat aracı olarak öngörülmüştür. Eski kanunda, sigorta poliçesi denilen belgenin, kıymetli evrak vasfını haiz bir belge olduğu da söylenmekteydi. ( hoca katılmıyor.) sigorta poliçesi, sigortacının sorumluluğunun başlayacağı anın belirlenmesi bakımından önemli olan bir belgedir. Eski kanunda sigorta poliçesine hangi unsurların yazılacağı tek tek sayılmıştı. Yeni […]

Devamını Oku

Sigorta Sözleşmesi Türleri

1.Karşılıklı Sigorta MADDE 1402– (1) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigortadır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif şirket şeklinde yürütülebilir. Bu maddede bir özel sigorta türü öngörülmüştür. Bu özel sigorta karşılıklı sigorta ya da mütüel sigortadır. Karşılıklı sigorta, ne yazık ki Türkiye’de becerilebilmiş bir sigorta […]

Devamını Oku

Zarar Sigortalarında Sigorta Tazminatının Hesaplanması

Aktif Sigortalarında Sigorta Tazminatının Hesaplanması Aktif Sigortalarında sigorta tazminatının belirlenmesinde üç şeye bakılır; Sigorta bedeli Sigorta değeri Sigorta zararı Sigorta Bedeli, sigortacının yapacağı ödemenin azami tutarını gösterir. eTTK’ya göre sigorta bedelinin sigorta poliçesinde yer alması kural olarak zorunluydu. Tek istisna; sigorta bedelinin sigorta poliçesinde yer almasının, sigorta ettirenin veya sigortalının yer almamasının sigorta ettirenin veya […]

Devamını Oku

Sigortanın Tasnifi

Sigorta Himayesinin Kaynağına Göre Kanuni Sigortalar: Sigorta himayesinin kaynağı bir kanundur. Akdi Sigortalar: Himayenin kaynağı bir akittir. Söz konusu akit sigorta sözleşmesidir.       2. Sigorta Himayesinin Toplumun Belli Bir Kesimi İçin Sağlanıp Sağlanmadığına Göre Özel Sigortalar Sosyal Sigortalar Bizim işimiz özel sigortalarladır. Sosyal sigortalarda prim yükü belirlenirken gelir oranı da dikkate alınır. Özel […]

Devamını Oku

Sigortanın Yararları Ve Sakıncaları

SİGORTANIN YARARLARI Bireysel Yararları Sigorta kişilerde güven duygusu yaratır. Sigorta normalde alınmayacak tedbirlerin alınmasına neden olabilir. Sigorta kredi bulmayı kolaylaştırır. Sigorta ikinci bir tasarruf vasıtası fonksiyonu görebilir.       2. Toplumsal Yararları Sigorta müteşebbis zihniyetin gelişmesinde rol oynar. Büyük bir yatırıma gireceğiniz zaman ya batarsa, ya olmazsa düşüncesinden sigorta sizi uzaklaştırır ve daha kolay […]

Devamını Oku

Sigortanın Tarihçesi

Bazılarına göre sigorta benzeri ilk uygulama Deniz Ödüncü’dür. yTTK’da düzenlenmemiştir, eTTK’da deniz ticareti mukaveleleri altında düzenlenen 4 sözleşmeden birisiydi. Eski kanundaki düzenlemeye göre kaptan gemi seferdeyken eğer para ihtiyacı hasıl olursa, mesela gemi arızalandı. Gemi ve içindeki yükü karşılık göstererek deniz ödüncü sözleşmesi yapıp, ihtiyaç duyulan parayı temin edebilirdi. Deniz Ödüncü’nün yTTK’da yer almama sebebi […]

Devamını Oku