Bazılarına göre sigorta benzeri ilk uygulama Deniz Ödüncü’dür. yTTK’da düzenlenmemiştir, eTTK’da deniz ticareti mukaveleleri altında düzenlenen 4 sözleşmeden birisiydi. Eski kanundaki düzenlemeye göre kaptan gemi seferdeyken eğer para ihtiyacı hasıl olursa, mesela gemi arızalandı. Gemi ve içindeki yükü karşılık göstererek deniz ödüncü sözleşmesi yapıp, ihtiyaç duyulan parayı temin edebilirdi. Deniz Ödüncü’nün yTTK’da yer almama sebebi günümüz haberleşme imkanlarının ve bankacılık işlemlerinin geldiği boyuttur. Eski denizciler bulundukları kara şehrinden bir başka sefere gidecekleri zaman yani denizdeyken değil daha karadayken yapacakları yolculukta ihtiyaç duyacakları parayı oradaki armatörlerden yüksek bir prim karşılığı ödünç istemişlerdir. (Mesela gemi adamı alınacak ya da yolculuk için erzak alınacak paraya bu yüzde ihtiyaç duyuluyor). Armatörler bu parayı verirken borç verdiği armatörün gittiği deniz yolculuğundan dönememe rizikosunu üzerine almakta idiler. Dönerse hem anapara hem de bir yerde faize tekabül eden ancak prim şeklinde alınan o ilave paraya da hak kazanmış oluyorlardı.

Bazılarına göre ise, hayat sigortaları bakımından bu örnek teşkil etmektedir, sigorta benzeri tarihteki ilk uygulamalardan birisi Tontin’dir. Tontini icat eden kişi Napolili bazılarına göre bir hekim bazılarına göre bir banker bazılarına göre bir sahtekar olarak nitelendirilen Lorenzo Tontin’dir. Tontin belli bir yaşa gelmiş ya da bir takım hastalıklara yakalanmış hastalar, yaşlılar arasında bir baht oyunu oynatmaya başlatmış. Bir araya getirdiği topluluk mesela 100 kişi bu 100 kişiden belli bir miktar parayı bir havuzda toplamıştır. Bir süre kararlaştırmıştır. Sürenin sonunda kimler hayatta kalmışsa o kişiler arasında toplanan para paylaştırılmıştır. eTTK’da Tontin yasaklanmıştı ancak yTTK’ da Tontine müsaade edildi.

Mevzuatımıza baktığımızda esas kaynak TTK’nın Sigortaya ayrılmış olan 6. Kitabıdır. Önce tüm sigorta türleri için geçerli olan Genel Hükümler, sonra Zarar Sigortaları, sonrasında da Can Sigortaları başlığı altında Hayat Sigortası, Kazaya Karşı Sigorta, Sağlık Sigortası ve Hastalık Sigortası düzenlenmiştir. Bizim için esas alınabilecek bir diğer kaynak ise Sigortacılık Kanunudur. KTK, TSHK, MK ve BK’ da da sigortaya ilişkin hükümler bulunmaktadır ancak bizim açımızdan bu iki temel kanun esas alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.