SİGORTANIN YARARLARI

 1. Bireysel Yararları
 • Sigorta kişilerde güven duygusu yaratır.
 • Sigorta normalde alınmayacak tedbirlerin alınmasına neden olabilir.
 • Sigorta kredi bulmayı kolaylaştırır.
 • Sigorta ikinci bir tasarruf vasıtası fonksiyonu görebilir.

      2. Toplumsal Yararları

 • Sigorta müteşebbis zihniyetin gelişmesinde rol oynar.

Büyük bir yatırıma gireceğiniz zaman ya batarsa, ya olmazsa düşüncesinden sigorta sizi uzaklaştırır ve daha kolay yatırım yaparsınız.

 • Sigorta milli gelirin dağılımında eşitliğin sağlanması yönünde müspet rol oynar.

Bu faydalı durumu ortaya sosyal sigortalar çıkartır. Sosyal sigortalar da özel sigortalar gibi prim yükü adı altında ödemeler alır ancak bunları kişinin gelir durumuna göre belirler.

 • Sigorta dış ödemeler dengesinin sağlanmasında katkıda bulunur.

Bu sosyal fayda bakımından dikkate alınan sigorta türü Reasürans Sigortadır. 90lı yılların sonuna kadar ülkemizdeki sigortacılar üzerlerine aldıkları riskleri Milli Reasürans Türk A.Ş nezdinde sigorta ettirmeye mecburdu. Başlangıçta bu şirket tek gidilebilecek yer iken daha sonra kısım kısım yabancı reasürörlere de gidebilme imkânı tanınmıştır. Daha sonra söz konusu şirketin tekeli tamamen ortadan kalkmıştır. Ülkemizde sigortacılar genellikle yabancı reasürörleri tercih etmektedirler. Bu tercih dolayısıyla ülkemizdeki sigortacılar dışarıya döviz olarak prim ödemektedirler. Bu şartın gerçekleşebilmesi için dışarıya giden primin dışarıdan gelen paradan az olması gerekir.

SİGORTANIN SAKINCALARI

 1. Sigorta tedbirsiz davranışların sayısını arttırır.

Bu sakınca bireysel faydaların ilki ile ilgilidir. “Varsın çalınsın” diyerek insanlar sigortaladıkları mallar konusunda endişeden uzaklaşırlar.

 1. Sigorta kasten verilen zararlara neden olur.

Toplumda yaşanan vandalizmin sebeplerinden biri sigortadır. Hayat sigortasından para alabilmek için eşini öldürmek de buna örnek verilebilir.

 1. Sigorta israfa neden olur.

Bu sakıncayı özellikle sağlık sigortasında görüyoruz. Ülkemizde sağlık sigortası ilk başta hastalık sigortası adı altında düzenlenmiştir. Her ne kadar kanunda can sigortaları başlığı altında düzenlense de sağlık sigortası tipik bir zarar sigortasıdır. Sağlık sigortası bir can sigortası türü değildir, zorunlu masrafların sigortalandığı bir pasif sigortası türüdür. Can sigortalarında risk gerçekleştiğinde gerçekleşen riskin ortaya çıkardığı parasal durum hakkında hiçbir değerlendirmeye gidilmez. Doğrudan doğruya poliçede yazılı bedel ödenir.

Can sigortasında poliçede bir hastalıkla karşılaşılması durumunda belirlenen para alınır ve sigorta ettiren tarafından istenilen şekilde harcanılır. Sağlık sigortasında sigorta şirketleri müşterilerinin bir hastalıkla karşılaşmaları durumda yapmaları gereken masrafları karşılar.

İşte sağlık sigortası olan kişiler çok ufak rahatsızlıklarında bile gereksiz ilaç kullanımını yapabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.