Vergi Yasalarının Anlam Bakımından Uygulanması

VUK’da yorumu düzenleyen bir hüküm var ( VUK madde 3). TMK 1 gibi. TMK 1 yorum yöntemlerini örtülü olarak saydıktan sonra tali yorum kaynaklarına ( mahkeme kararları ve öğreti) atıf yapar. VUK ise sadece yorum yöntemlerini sayıyor. Bu hüküm olmasaydı da vergi hukukunda yorum yöntemlerini kullanacaktık. Yazmasaydı daha iyiydi, sıralama anlamında işi daha çok karıştırıyor […]

Devamını Oku

Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması

Vergi yasalarının yer bakımından uygulamasında, vergilendirme yetkisinin ülke içerisinde ve ülke dışında kullanımından bahsedilir. Vergi yasası ister ülkesel yetki alanında kullanılsın, isterse ülkesel yetki alanı dışında kullanılsın bu yetkinin kullanılabilmesi için devletle kişi veya vergi konusu arasında bağ kuran mali bağ gerekir. Bu bağ, devletle vergi konusu arasında olabileceği gibi; devletle kişi(temelde yükümlü) arasında da […]

Devamını Oku

Vergi Yasalarının Öznesi

Vergi yasalarının öznesini tespit etmemiz için vergi hukukundaki ödevlere bakmamız lazım. Vergi hukukundaki vergi ödevleri: Maddi ödev Şekli ödev Diğer ödevler Maddi ödev en klasik anlamda vergi borcu ödeme ödevidir. Şekli ödev bu vergi borcu ödeme ödeviyle bağlantılı ödevlerdir. Mesela ödeyeceğiniz vergiyi hesapladığınız beyannameyi idareye vermek, işe başlamayı bildirmek, işi bırakmayı bildirmek, defter tutmak, belge […]

Devamını Oku

Vergi Hukukunun Kaynakları

Hukuk kaynağının bağlayıcı olup olmamasına göre asli kaynak- tali kaynak ayrımı yapılmaktadır. Vergi Hukukunun Asli Kaynakları: Anayasa Yasa Yasaya Eş Değer Kaynaklar: KHK (istisnai- OHAL KHK), uluslararası anlaşmalar(örn: çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, bilgi değişim anlaşmaları), örf ve adet hukuku kuralları (istisnai-açık atıf olmadığı sürece kaynak değil) İBK, Tüzük, Yönetmelik         2. Vergi Hukukunun […]

Devamını Oku

Resim

Devletin verdiği izin karşılığında zora dayalı olarak aldığı ödentilere kamu maliyesi teorisinde resim denir. Devlet size belli bir alanda faaliyette bulunma noktasında, belli bir hizmetten yaralanma noktasında izin veriyor. Bunun karşılığında zora dayalı olarak sizden resim adı altında bir para alıyor. Şu anda resim ismini taşıyan mali yükümlülük var mı? Gemi sağlık resmi diye bir […]

Devamını Oku

Harç

Belli bir kamu hizmetinden yaralanma karşılığında hizmetten yararlanan kişinin zora dayalı olarak ödediği mali yükümlülüktür. Harç ile vergiyi ayırt edici nokta: harç belirli bir kamu hizmetinden yararlanmanın karşılığıdır. Yasakoyucu bazı kamu hizmetlerinden faydalanmanın bölünebilir, fiyatlanabilir olduğunu düşünüyor.  Bazı kamu hizmetlerinden yararlanma derecesinin fertler arasında bölüştürülebilir olduğunu düşünüyor. Bununla bağlantılı olarak o yaralanma derecesinin belli bir […]

Devamını Oku

Vergi İndirimi

Vergi indirimi vergi miktarını etkileyen unsurlar olarak tanımlanabilir. Yani ödenecek vergiyi vergi yasası uyarınca etkileyen, tabi olumlu anlamda yani azaltacak anlamda etkileyen, yasa koyucunun öngördüğü bazı indirimler söz konusu. Bunlara vergi indirimi deniliyor. Mesela asgari geçim indirimi diye bir indirim var. Gelir vergisi kanunuyla bağlantılı bir indirim. Bizim sistemimizde çok önemli bir indirim değil ama […]

Devamını Oku

Vergi İstisnası

Vergi yasası uyarınca vergilendirilmesi gereken vergi konularının yine yasa hükmü uyarınca verginin kapsamı dışına çıkarılmasıdır. Muafiyette yasal yükümlüye yönelik yani kişiye yönelik bir kapsam dışı bırakma durumu söz konusuyken, vergi istisnasında vergi konusuna yönelik bir kapsam dışılık söz konusudur. Örnekler KDV’den verilebilir. Mesela bilim ve güzel sanatları desteklemek amacıyla yapılan teslimler katma değer vergisinin konusundan […]

Devamını Oku

Vergi Muafiyeti

Vergi yasalarının şahsında vergi doğuran olayın gerçekleştiği açık olan bir kimseyi vergi yasasının kapsamı dışında bırakmasıdır. Dolayısıyla muafiyet yasal yükümlüyle bağlantılı bir kavramdır. Gerçekte esasında yasaya baktığınızda bu kimsenin yasal yükümlü olması lazım diye düşünüyorsunuz. Ama vergi yasasının yükümlülükten sonra gelen muafiyetle ilgili hükmüne baktığınızda o kimsenin yükümlülük dışında bırakıldığını görüyorsunuz. Mesela gelir vergisi kanununda […]

Devamını Oku

Vergi Sorumlusu

Vergi hukukunda işimize yarayacak bir kavram. Vergi sorumlusu vergi idaresine karşı vergi yükümlüsünün maddi ve/veya şekli ödevlerini yerine getiren kimsedir. Vergiyi doğuran olay hiçbir zaman için vergi sorumlusunun şahsında gerçekleşmez. Vergi sorumluluğunun çeşitli türleri var. Bir tanesini örnek olarak verelim: Vergi Kesenlerin Sorumluluğu: (Stopaj Kesenin Sorumluluğu da denir.) Buradaki mekanizma şu şekilde işler: Temelde gelir […]

Devamını Oku