Vergi yasalarının verginin doğumunu bağladıkları hukuki veya fiili durumdur. Bu anlamda her vergi yasasında mutlaka vergi konusu, matrah, tarife ile birlikte vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleşeceği, hangi anda gerçekleşeceği detaylı bir şekilde yazar. Örneğin;

  • KDV kanunda vergiyi doğuran olay = malın teslim anı veya hizmetin ifa edildiği an ( teslim verginin konusu, teslim anı vergiyi doğuran olay. Mesela avukat olduğunuzda davayı neticelendirdiğiniz anda, hukuki hizmeti sonlandırdığınızda hizmet ifa edilmiştir. Bilgisayar sattığınızda alıcıya teslim anında vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir. )
  • Veraset intikal vergisinde vergiyi doğuran olay = ölüm anı itibariyle
  • Damga vergisinde vergiyi doğuran olay = sözleşme bu verginin konusunu oluşturduğuna göre imzalanma anı
  • Özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay = iktisap edildiği an veya ithal edildiği an (gümrüğe girdiği an)
  • Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay= gelirin elde edilmesi. Serbest mesleklerde gelirin elde edilmesi için gelirin sizin banka hesabınıza ya da tasarruf edebileceğiniz şekle dönüşmüş olması gerekir. Serbest meslekler için tahsil edildiği an, vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir. Ticari kazançlarda ise vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına göre belirlenir. Sadece gelir bakımından alacaklı olması, alacağı talep edebilir hale gelmesi vergiyi doğuran olaydır. Tahsile gerek yoktur.
  • Motorlu taşıtlar vergisinde vergiyi doğuran olay= Kara, deniz, hava taşıtının ilgili sicile kaydı. Noterde sözleşme, satım önemli değil.
  • Emlak vergisinde vergiyi doğuran olay= bina veya araziye malik olmak veya intifa hakkı sahibi olmak.

Özellikle Harcama vergilerinde konu ile vergi doğuran olay karışabilir. Vergiyi doğuran olay anı ifade eder. Ana göre miktarlar, oranlar değişebilir. Zamanaşımı o ana göre hesaplanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.